За речника

Проектът Речник на българския език си постава за цел преди всичко да бъде отворен.

История

16 март 2013 г. Създадена е страница за онлайн проверка на правописа на текст.

10 декември 2012 г. Първичния програмен код на речника е публикуван в github.com.

11 февруари 2012 г. Обновен е правописния речник, така че да ползва базата данни от Речник на българския език

08 февруари 2012 г. Завършено е зареждането на базата данни, от grammar-bg.

22 февруари 2011 г. Първо съобщение, че е започната работа по Речник на българския език.

25 ноември 2007 г. Списъкът с форми на думи е използван за създаване на онлайн правописен речник, който през следващите години набира популярност и дава стимул за възникване на нова идея.

14 март 2007 г. Публикувана е програмата grammar-bg. С нейна помощ започва да се допълва базата данни от bgoffice и е създаден текстов файл със списък от форми на думи.