Речник на българския език - отворен проект

Google Групи
Абонирайте се за Български речник и граматика
Имейл:
Посетете тази група

Дума: Основна форма

на последните добавени думи.

Речникът съдържа 72958 думи с 1011139 форми.

А ав аз ал ана анц ар ау Бал бар безв безп безч биб бич бл Бой бох бр бу Бъ Ва Вел вет Вик виш вн вп вс възв възр вър Га ге гл Го гра гру Гъ Да Деб дел дес диа дир Доб док дон дос др ду дъ Ед ек ел ен ет Ж Заа зав зад зака закъ зам зап зар зас зат защ Зи зо Ид изв изд изк изм изо изп изр изт изц им ин ир Кав кал кан Кар каф ки кл кн кок ком коно конц кор Кра кри кс ку Лаб лаш ле ли ло лю Маз ман мар мег мер Меш мин Мич мог мор му мъ Нав надв наду нак нам нап нар нас нау Неа нев нед неи нек необ неот непо непр нер нес неу ни но Обе оби обр обя Од ок ом оп ор осв Ост отд отм отс оф Паз Пан пас Пел пет Пи пла пли поб пог подк подп подт поз пои пола полу пом пон поо поп пор посе пост поу Пра прев преде предъ прел преп Прес преф приг прил прир прих прог прок прор прот пръ пу пъ Рад разв разд разк разо разр разт разю реа Рей реф Ро Ру Саб сам сан све сво себ Сен си ска скр сл см Сн со сп ср ста сти стр стъ су съг съо съч Та тел тер тл то тре тро ту Тъ Уг ул уп ус уш Фе фи фр Ха хе хи хр Ца це Ча чер чеш чу Ша ши шу Ю Я