Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Динамика

Принципи на динамиката

Първи принцип на динамиката

Величината сила

Маса на тяло, единици за маса и сила

Втори принцип на динамиката

Трети принцип на динамиката

Импулс на тяло и импулс на сила

Участие на импулса във втория принцип на динамиката

Импулс на механична система

Закон за изменение на импулса на механична система

Закон за запазване на импулса

Механична работа

Работата като интеграл

Мощност

Кинетична енергия

Връзка между кинетична енергия и работа на постоянна сила

Потенциална енергия

Потенциална енергия в полето на силата на тежастта

Пълна механична енергия

Закон за изменение и закон за запазване на пълната механична енергия


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org