Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Оптични системи

Множество от светлинни лъчи се нарича светлинен сноп. Когато светлинните лъчи или техните продължения се пресичат в една точка, светлинният сноп се нарича хомоцентричен. Светлинен сноп, в който лъчите са насочени към една точка се нарича сходящ, а сноп, в който лъчите изхождат от една точка се нарича разходящ. Светлинен сноп от успоредни лъчи се нарича успореден сноп.

Едно от приложенията на геометричната оптика е за изучаване на т.нар. оптични системи. Оптична система се нарича съвкупност от отразяващи и пречупващи светлината плоски или сферични повърхности, предназначена за трансформиране на светлинни снопове. Като оптични системи могат да се разглеждат редица оптически устройства: лупа, микроскоп, телескоп, проекционен апарат, фотоапарат и др.

Оптичните системи, които имат свойството да запазват хомоцентричността на светлинните снопове, могат да създават оптични образи. Получаването на образи става защото светлинните лъчи, които се излъчват от една точка P  на даден предмет представляват разходящ, т.е. хомоцентричен сноп. След преминаване през такава система се получава отново хомоцентричен - разходящ или сходащ сноп. Точката на пресичане P  на лъчите от изходящия сноп е образ на точката P   от предмета. В едни случаи, когато изходящия светлиннен сноп е разходящ и продълженията на лъчите се пресичат в точка P , точката P  се нарича недействителен образ на точката P . В други случаи изходящия сноп е сходящ и лъчите се пресичат в точка P , която се нарича действителен образ на точката P . Недействителният образ може да бъде видян от наблюдател, който гледа срещу светлиния сноп, а действителният образ може да се прожектира върху екран.

Като пример за оптични системи, на които ще разгледаме елементите, характеристиките и получаването на недействетелни и действителни образи ще разгледаме лещите.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org