Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Силови линии на електричното поле

Електричното поле може да се онагледи с линии, наречени силови линии на електричното поле. Това са линии във всяка точка на които вектора на интензитета на електричното поле лежи върху допирателната им. Посоката на интензитета на електричното поле се изобразява със стрелки, а за големината на интензитета се съди по гъстотата на силовите линии. Силовите линии се сгъстяват около точки с по-голям интензитет и се разреждат около точки с по-малък интензитет на електричното поле.

Силовите линии на електричното поле наподобяват токовите линии на полето на скоростите при движение на флуиди.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org