Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Закон за запазване на импулса

Ако една механична система е затворена, върху нея не действат външни сили и според формула (2) изменението на импулса на такава система е 0. Но липсата на изменение на импулса, означава, че неговата стойност се запазва с времето. Така стигаме до извода, че:

Импулсът на една затворена механична система не се променя с времето.

Това твърдение се нарича закон за запазване на импулса на затворена механична система.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org