Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Принципи на динамиката

Докато кинематиката прави само едно математическо описание на движението, динамиката разкрива причините, поради които се наблюдава един или друг вид движение. Разкриването на тези причини е станало чрез обобщаване на фактите, установени при наблюдения върху движещите се тела. Наблюденията показват, че причините телата да се движат различно се крият в различното им взаимодействие с други тела и в различната им податливост на това взаимодействие. В тази връзка са открити три закона, които лежат в основата на класическата динамиката и затова се наричат принципи на динамиката.

За откривател на принципите на динамиката се счита английският физик Исак Нютон, който пръв ги е формулирал ясно и е показал ролята им за обяснение на движението на телата. Затова принципите на динамиката се наричат още принципи на Нютон.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org