Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Първи принцип на динамиката

Първият принцип на динамиката гласи:

Ако едно тяло не взаимодейства с други тела, то тялото се движи равномерно и праволинейно или остава в покой.

Такова движение на тяло, при което не му действат други тела се нарича движение по инерция. С други думи първият принцип на динамиката определя, че движението по инерция е равномерно праволинейно движение. Първият принцип на динамиката се нарича още принцип за инерцията и същността му е в това, че разкрива, че в природата съществува движение по инерция.

Трябва да се посочи обаче, че този принцип е валиден само в определени отправни системи, но не и във вссички, произволно избрани отправни системи. Отправните системи, в които първият принцип на динамиката е в сила се наричат инерциални отправни системи. Ако в една отправна система телата, на които не действат други тела, не остават в покой или не се движат равномерно и праволинейно, отправната система се нарича неинерциална отправна система. За правилно обяснение на движението на телата трябва да се намира и избира инерциална отправна система. Основание, че винаги съществува и може да се избере такава отправна система е първият принцип на динамиката.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org