physics-bg.org - Българският сайт за физика
Начало > Задачи
Нерешени задачи
Google

Нерешени задачи

Тези задачи очакват да бъдат решени. Ако можете да предложите решение, натиснете бутона "Решаване".


132 задачи за: клас.     1-10


1. Задача за 8 клас, изпратена на 19.02.2009 в 04:01 часа.

Реална топлинна машина използва нагревател с температура `600 К` и охладител с температура `300 К` . Кой от изброените КПД има такава машина: 30%, 50%, 60% или 75% ?


2. Задача за 8 клас, изпратена на 19.02.2009 в 03:48 часа.

В съд се намира вода с маса `m` и температура `20 ^0 C` . Доливат гореща вода с маса `4 m` и температура `90 ^0 C` . Колко е температурата на водата в съда след като се установи топлинно равновесие. Поглъщането на топлина от стените на съда и изпарението на водата се пренебрегват.


3. Задача за 9 клас, изпратена на 17.02.2009 в 06:04 часа.

Тяло с маса `400 g` извършва трептения в хоризонтална плоскост с амплитуда `4 cm` под въздействието ан еластичната сила на пружина с коефицент на еластичност `16 N/m`. опеделете периода на трептене на тялото.


4. Задача за 9 клас, изпратена на 17.02.2009 в 05:36 часа.

Eдно махало извършва 20 трептения, а друго махало за същото време извършва 12 трептрния. Разликата в дължините на 2 махала е 16 сантиметра. Определете дължините на махалата.


5. Задача за 7 клас, изпратена на 16.02.2009 в 07:31 часа.

Колко кулона е зарядът на преминал за 3 минути през напреченото сечение на проводник по който тече ток `0,5А` ?


6. Задача за 8 клас, изпратена на 15.02.2009 в 10:25 часа.

Съд съдържа газ при температура `27 ^0 C` и налягане `4,053 . 10^6 Pa`. Какво ще бъде налягането, ако изпуснем в съда половината газ, а останалия газ охладим до `12 ^0 C`?


7. Задача за 8 клас, изпратена на 15.02.2009 в 09:54 часа.

Две тела с различна маса са издигнати на височина над земята и са спуснати да падат едновременно. За еднакво време ли ще паднат двете тела ако силата на съпротивление е една и съща и за двете и не се променя с течение на времето?


8. Задача за 10 клас, изпратена на 15.02.2009 в 04:20 часа.

С колко процента ще се увеличи мощността на топлинно излъчване на едно тяло, ако абсолютната температура на тялото нарастне с 1%?


9. Задача за 10 клас, изпратена на 14.02.2009 в 01:12 часа.

Дилжината на сжетлинна вилна във вакум е `675 nm` , а във вода е `450 nm`. Oпределете показателя на пречупване за въздух-вода.


10. Задача за 8 клас, изпратена на 12.02.2009 в 08:00 часа.

Топка е хвърлена вертикално нагоре с начална скорост `V_0` . На каква височина кинетичната енергия на топката намалява два пъти? Съпротивлението на въздуха се пренебрегва.


Търсене задача за:


Официална страница на българската Moodle общност Bulgarian Moodle

 


Показването на математически формули на тази страница е осъществено с помощта на   ASCIIMathML.