Записките се преместени на нов сайт!

physics-bg.org

Записки върху курса по "Физика" и "Физика с основи на биофизиката"

за студентите от Аграрен университет - Пловдив

гл.ас. Ваньо Георгиев

2005-2006 г.

 

Пълен курс за всички специалности

За специалности "Растителна защита", "Лозаро-градинарство", "Полевъдство" и "Животновъдство"

За специалност "Хидромелиорации"

За специалност "Агроинженерство"

За специалност "Екология и опазване на околната среда" и "Растителни биотехнологии"