Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Механика на флуидите

Основни понятия в механиката на флуидите

Уравнение за непрекъснатост на несвиваем флуид

Уравнение на Бернули при идеални флуиди

Хидростатично налягане в неподвижна течност

Хидродинамичен парадокс

Приложения на хидродинамичния парадокс


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org