Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Оптика

Оптика, природа на светлината

Източници на светлина

Геометрична оптика, закони за пречупване и отражение на светлината

Оптични системи

Лещи

Енергетичен поток и енергетичен интензитет на светлината

Емисионни спектри

Абсорционни спектри

Спектрален и спектрофотометричен анализ

Интерференция на светлината


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org