Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Кинематика

Основни понятия в кинематиката

Закон за движението, траектория, преместване и път

Връзка между пътя и координатите

Скорост на материална точка

Големина на скоростта, изразяване на пътя и координатите чрез скоростта

Ускорение

Праволинейно движение

Равномерно праволинейно движение

Равномерно променливи (равнопроменливи) движения

Движение по окръжност


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org