Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Механично трептене

Понятие за равновесие и трептене

Кинематика на хармонично трептене

Динамика на хармонично трептене

Уравнение на трептяща система

Обикновени, линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти

Собствени хармонични трептения


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org