Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Квантово механични представи

Основни квантово механични представи

Състояния на електроните в атома, квантови числа

Принцип на Паули, обяснение на периодичната система на химичните елементи

Енергетични нива на взаимодействащи системи от частици


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org