Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Електродинамика

Електричен заряд и наелектризиране

Електромагнитно поле

Закон на Кулон

Принцип за суперпозицията

Интензитет на електричното поле

Силови линии на електричното поле

Поток на интензитета на електричното поле

Теорема на Гаус

Интензитет на електричното поле на равномерно заредена равнина

Интензитет на електричното поле на две равномерно заредени успоредни равнини

Интензитет на електричното поле на равномерно зареден цилиндър

Потенциална енергия на електрични зеряди

Напрежение и потенциал на електричното поле

Еквипотенциални повърхнини

Връзка между потенциала и интензитета на електричното поле

Потенциал на електричното поле на дипол

Интензитет на електричното поле на дипол

Постоянен електричен ток, посока и големина на тока

Плътност на електрическия ток

Изразяване на големината и плътността на тока чрез скоростта и заряда на движещите се частици

Проводници и изолатори


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org