Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Въведение в курса по физика

Предмет на физиката

Физична картина на света и деление на физиката

Методи на физиката

Връзка на физиката с други науки

Физични величини и измервания

Международна система измерителни единици - основни и допълнителни единици

Производни, кратни и дробни единици в SI

Грешки при измерванията

Оценка на грешките при преки измервания

Оценка на грешките при косвени измервания

Начини за представяне на резултатите от измервания


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org