Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Принцип за суперпозицията

Ако даден електричен заряд взаимодейства не само с един, а с няколко други заряда, опита показва, че силата, с която му действат заедно всички заряди е равна на векторната сума от силите, с които биха му действали зарядите поотделно. Това свойство на електричните сили се нарича принцип за суперпозицията. Следствие от принципа за суперпозицията е това, че не само силите, но и другите характеристики на електричното поле, създавано от много заряди е сума (векторна или скаларна) на съответните характеристики на полето, създавано от отделни точкови заряди.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org