Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Закон за изменение на импулса на механична система

Да разгледаме механична система, състояща се от две тела A и B. Нека върху тялото А да действа външна сила F A  и вътрешна сила F A B , а върху тялото B - външна сила F B  и вътрешна сила F B A . Вътрешните сили F A B  и F B A , са сили, с които телата A и B действат едно на друго и съгласно третия принцип на динамиката:

F A B = - F B A  или F A B + F B A = 0 .

Изменението на импулса на всяко от телата е равно на импулса на сумата от силите, които му действат (виж формула (4) във въпроса за импулс на тяло и импулс на сила):

Δ p 1 = Δ t   ( F A + F AB )  и Δ p 2 = Δ t   ( F B + F BA )

Тогава изменението на импулса на системата е:

Δ p = Δ p 1 + Δ p 2 = Δ t   ( F A + F AB ) + Δ t   ( F B + F BA ) = Δ t   ( F A + F AB + F B + F BA ) = Δ t   ( F A + F B )

т.е.:

Δ p = Δ t   ( F A + F B )

В последното равенство участват само външните сили, което означава, че изменението на импулса на една механична система се предизвиква само от действието на външните сили (равно е на импулса на сумата от външните сили). Наличието или отсъствието на вътрешни сили, както и тяхната големина, не оказва влияние върху импулса на цялата система.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org