Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Трети принцип на динамиката

Когато едно тяло 1 действа на друго тяло 2 със сила F 12 , то и второто тяло действа на първото с някаква сила F 21 . Първата сила се нарича действие, а втората - противодействие.

Третият принцип на динамиката гласи:

На всяко действие съответства равно по големина и противоположно по посока противодействие.

При въведените означения имаме:

F 21 = F 12  или F 12 + F 21 = 0


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org